Historiskt dokument

Detta dokument är det viktigaste dokumentet för ungerska vizslans nutida historia. Ĺtminstone för dem, som bryr sig det minsta om den ungerska vizslans historia.

 

Brevet var förvarat i Kanada. Efter slutet av 1960-talet visste ingen vad det överhuvudtaget handlade om, eftersom det var skrivet pĺ ungerska och lades till de icke viktiga handlingarna. Fram till 2010 - dĺ jag av en ren tillfällighet - blev tillfrĺgad att berätta vad brevet handlade om. Omedelbart, när jag läste det, visste jag att det var det vi ungrare alltid pratade om som den "saknade länken" till ungersk vizslans historia, länken vi ungrare beklagade djupt att vi inte hade.  

Jag förstod med en gĺng den ovärderliga vikten av brevet, eftersom den identifierar de gamla ungerska vizslorna före och under Andra Världskriget, förfäderna till vĺrt ungerska vizslabestĺnd, vi ungrare trodde var förlorat för oss för alltid dĺ de ca 700 ungerska vizslastamtavlorna försvann efter Andra Världskriget. Det finns de som säger att de "räddades" frĺn ryssarna, andra att de stals. Stamtavlorna är fortfarande försvunna och det finns väldig lite - om ens nĺgot - hopp om att de ska ĺterfinnas eftersom den som tog dem är död och har aldrig avslöjat var stamtavlorna finns.

Eftersom brevet uppger alla nuvarande ungerska vizslors förfäder, är detta det viktigaste dokumentet för alla dem som i dag är seriöst involverade i rasen.

Mihály Kende var en mycket viktig person för vizsla under och efter Andera Världskriget.

 

Katalin Poór

 

Vizslans linjer frĺn Andra Världskriget till 1966

Kende Mihály, Budapest 1966

Översatt av Katalin Poór ©

 

Hela vĺrt land blev krigszon i slutet pĺ Andra Världskriget. Markägarna och tjänstemännen - vilka dittills med stora uppoffringar skapade vizslans guldera - befann sig i en sĺdan situation dĺ de blev upptagna med att försöka skaffa fram livets nödvändigheter och hade inte rĺd att tänka pĺ jakt eller förnyelsen av vizsla.

Majoriteten av landets invĺnare bytte bostadsort och i den stora folkvandringen förlorades 80% av vizslorna. De ĺterstĺende vizslorna hamnade i fel händer där de antingen dog eller blev parade med andra raser.

Hundavelsföreningarna upplöstes.

Jordbruksministeriet - när de rekonstruerade landets djuravel - gav i uppdrag registreringen av de renrasiga hundarna till  Országos Törzskönyv Bizottság (National Stamtavla Komittén) och beordrade införandet av Magyar Ebtörzskönyv (Ungersk Hundstamtavla). De tidigare stamtavlorna för de flesta hundavelsföreningarna stannade i landet och därför var det möjligt att fortsätta med Ebtörzskönyv (stamtavla). Men stamtavlorna för Országos Vizsla Clubs Magyarvizsla sektion  - med ca 7000 vizslors uppgifter – tog dĺvarande registrator överste Dús Jenö med sig till väst. Han hörde av sig för första gĺngen i ett brev han skrev till mig 1953 och under vĺr brevväxling bad jag honom om vizslastamtavlorna. Han lovade att han ska göra de nödvändiga ĺtgärdena sĺ jag ska fĺ dem. Beklagligt dog han i en bilolycka och gjorde inga ĺtgärder angĺende stamtavlorna. Detta sorgliga fakta har avsevärt försvĺrat identifieringen av härstamningen av de kvarvarande vizslorna.  Sĺ de tidigare framavlade utmärkta blodslinjer: kennlarna Végvári + Leányvári, Mesterházi – Vácdukai – Sabária – Hévizi – Palóc – etc. vilka tidigare tillgodosĺg inte bara de ungerska jägarnas utan även de tjekoslovakiska och österrikiska jägarnas behov med mycket bra vizsla material, antingen dog ut eller hamnade utomlands. Bara i enstaka fall hamnade nĺgon O.V.C. stamtavla hos den nya föreningen, i de fallen kopierades stamtavlorna och nĺgra vizslors härstamning kunde fatställas.

Bara ett fĺtal vizslaägare fick veta när Jordbruksministeriet organiserade stamtavlorna ĺr 1947 därför endast nĺgar vizslor hamnade i registret i början. Det fanns ingen avelsförening, som kunde organisera aveln och därför kan vi bara prata om vizslatillverkning men ingen avel. 

När ministeriet fick erfara att saknaden av vizslor orsakade stora förluster av vilt under jakt, grundade de tre vizslaavelsgĺrdar: Malerd Vizsla i Hejöcsaba, Erdész Vadászkutya Tenyésztelep és Kiképzö Telep i Gödöllö och Állami Gazdaság i Bábolna.

I regi av Ebtörzskönyv arrangerades utställningar varje ĺr. 1952 samlades Budapests hundägare i Micsurin Mezögazdasági Intézet hundsektion and där startade de vizslaaveln igen.

Pĺ den tiden arrangerades hundutställningarna av den här hundsektionen. Där tog jag ledarskapet för undersektionen för jakthundar och ledde jaktkurser varje ĺr. Först testade jag jaktanlagen till hundarna som kom till kursen för att undvika onödiga kostnader och besvär för ägarna ifall deras hundar inte var lämpliga. Jag undervisade bĺde ägarna och hundarna till jakt pĺ dessa kurser. Kursen hölls i Pestlörinc varje söndag pĺ jaktmarken som ortens jaktlag ägde. Jag gav uppgifter för en vecka efter att jag visade varje moment och lät hundägarna upprepa dem och nästa söndag fick de visa upp vad de lyckades ĺstadkomma under veckan. Varje ĺr lyckades jag fostra nĺgra bra jakthundasförare av de flitiga och lämpliga jakthundarsägarna.

1955 tillät Jodbruksministeriet att vi blev en självständig förening och i januari 1956 bildades Magyar Kutyatenyésztök Országos Egyesülete (Ungerska Hunduppfödarnas Nationella Förening). Inom föreningen samlades alla jakthundsägarna i jakthundssektionen, jag blev sektionens ordförande.

Blodslinjer

Första blodslinjen bildades av hanhunden Dby Gyöz. És 2 x Gyöz. P u s c h i  /Bogár–Lady Metternich/ och tiken Gyöz. Vlada /Fickó II. – Cánki Kacér/ ägare ingenjör István Drevenka, Pestszentlörinc. Detta avelspar gav 12 valpar i tre kullar. Utöver det parade Puschi även tiken Panni, 7 valpar i den kullen. De blev nr 2. och nr 3. i inskrivningen i Mv. Törzskönyv (Ungersk Vizsla Stamtavla). Félix Endre och Forti János levde pĺ den tiden än, bĺda var auktoriserade O.V.C. domare, de gav Puschi Dby Gyöz. och 2 x Gyöz. titlar och Lada Gyöz. titel. Bĺda hundarna nedärvde väl eftersom ur deras avkommor blev mĺnga HPJ, DPY Gyözt. och H. Gyöztes. Senare antingen den ena eller bĺda dessa hundar fanns med i de flesta vizslornas stamtavla. Den andra blodslinjen var Cánki kennel, ägare dr. Alajos Gestettner, Kispest. Kenneln grundades i vizslans guldera /1924-42/. Även den nedärvde mycket bra egenskaper, flera HPJ, Dby Gyöz. och H Gyöz. hanar och tikar kom frĺn denna uppfödare. Cánki Pajtás HPJ, HJ, Ö, Hgy. hane under 1949-1956 parade 9 gĺnger och de 9 tikarna fick sammanlagt 47 valpar. Gy. Cánki Csibész under 1950-51 parade 3 tikar och det blev 17 valpar efter honom.

Den tredje blodslinjen utgörs av Ö.Gyöz. Betyár /Cánki Pajtás – Bizsu/ ägare Imréné Hausmann, Budapest. Under 1956-58 parade han 6 tikar och denna linje gav 31 valpar.

Fjärde blodslinjen är Ripp /Gyöz. Csibész-Lidi/ uppfödare Jenö Becsei, ägare Pálné Bartók, Budapest. Denna hane parade 7 tikar under 1956-59. 42 valpar blev det efter honom. Han nedärvde mycket väl, till exempel ur kullen med Kati-Jutka, hon var frĺn frĺn kullen Gyöz. Csibi x Panni, kom HPJ DGY Lengy. Gyöz. Ö. Gyöz. Cacib Csikcsicsói Apród och HPJ Csikcsicsói Ari-Nóra. Den sistnämnda hamnade i Kanada och fick mĺnga utmärkelser.

Vizslorna frĺn dessa fyra blodslinjer var mycket lättlärda och blev bra jakthundar. Hälften av avkommorna hamnade hos jägare. En del av dessa jägare ställde ut sina hundar nĺn enstaka gĺng medan vizslaägarna som bodde i Budapest ställde ut sina hundar flera gĺnger. Därför blev det tyvärr sĺ att titlarna erövrades för det mesta av sällskapsvizslorna, eftersom jägarna som bodde pĺ landet hade varken tid eller ekonomi för mer än en bedömning.

De vizslorna som blev anmälda pĺ anlagsprov bedömde vi pĺ vĺren. Under de fem ĺren medan jag ledde proven diskvalificerades bara en vizsla för den visade ingen jaktlust och stod inte heller för viltet. 

8 septemeber 1956 tilsammans med Magyar Vadászok Országos Szövetsége (Ungerska Jägarnas Riksförbund) arrangearde vi en rikstävling där 15 vizslor deltog. I unghundsklassen fick Frici, ägare Géza Katona, Falls Church, USA I. pris med 97 poäng, i vuxen klass fick hanen Jakab, ägare Nándor Knefély, Diósgyör I. pris med 139 poäng. Max poäng i unghundsklass var 100 och i vuxen klass 140.

Händelserna hösten 1956 ĺterigen förstörde vizslaavelns välfungerade rytm. Ĺterigen blev flera vizslor ägarlösa och behövde hjälp att överleva av godhjärtade människor. Dĺ de nya ägarna inte kunde verifiera hundarnas härstamning Jakthunds sektionen beordrade bĺde exteriör- och anlagsbedömning av dessa hundar. De som fick mycket bra bedömning bĺde pĺ exteriör och anlag, registrerades med B stamtavla, utan känd härstamning. Frĺn B stamtavla kunde de fĺ riktig stamtavla om avkommorna av tvĺ olika avelsparen undersöktes och kullkontrollanterna inte fann nĺgot främmande inslag hos valparna de kunde rekommendera att ge dessa riktig stamtavla. Sedan bedömdes kullarna ĺterigen när valparna var minst 8 mĺnader, bĺde exteriört och jaktmässigt och om de unga vizslorna visade likadana egenskaper som deras föräldrar, fick de ocksĺ riktig stamtavla.

De ovanstĺende blodslinjerna fick flera avgreningar vilka kommer här nedan.

Harry /Ögy. Betyár-Nóra/ Erzsébet Czinege, Budapest. Den här hanen parade 5 tikar och fick 55 valpar. Frĺn dessa avkommor hamnade väldigt mĺnga utomlands.

Utmärkt avelshund var Lengy. Gyöz. Ö. Gyöz. Cacib Csikcsicsói Apród /Ripp-Kati Jutka/. Den här hanen som hade utmärkt exteriör och jagade utmärkt ocksĺ parade 21 tikar under 1959-65 och hade 100 avkommor, bland vilka mĺnga fick olika utmärkelser. Väldigt mĺnga avkommor köptes till utlandet.

Jakttävlingsmeriterad Jakab /Csalán-Bakfis/ Nándor Knefély, Diósgyör. Han parade 5 tikar och gav 22 valpar till ungerska vizslafolket. Han nedärvde även anlaget till falkonering. Valparna köptes av jägare runt Miskolc och alla är väldigt nöjda med dem.

Liknande bra jaktblodslinje är Sibriktelepi Aba-Betyár /Ripp-Fruska/ Efter 5 tikar blev det 31 valpar. De är ocksĺ hos jägare.

Betyár II. /Ögy. Betyár-Zsuzsi/ ägare: Sándor Regöczy, Budapest. Denna hane parade 8 tikar under 1958-60, blev 47 valpar. Enligt min egen observation merparten av valparna födda under 1960 hade för lösa ögonlock. Zsuzsi bär i sina blodslinjer pĺ anlag efter tvĺ utmärkta och flerfaldigt vandringsprisbelönta hanar: Végvári Betyár och Miki.

Patkó /Czánki Csibész – Gegesi Csitri/ János Uhlár, Mezöhegyes. Denna hane försĺg jägarna i och runt Mezöhegyes med vizslor. Han parade 7 tikar under 1957-59 och fick 38 valpar.

Sibriktelepi Pisti-Csibész /Csibész-Fruzsi/ äg. Pál Visnyovszky, Budapest parade 9 tikar under 1958-64, de gav 61 valpar.

Szolnoki Picki-Muki /Harry-Kitty/ äg. Lajos Csernus Lukács. Ägaren gav bioticums till denna hund frĺn att han var liten och tack vare denna behandling blev han sĺ stor som 64 cm. Han parade 31 tikar under 1958-63 och fick 146 valpar.

Rex /Állatkerti Tomi-Csöpi Pansi/ äg. Jánosi Jánosné, Budapest. Hanen hamnade hos sin nya ägare under händelserna 1956, hon kunde inte verifiera hans härstamning, men eftersom han hade utmärkt exteriör flera tikägare parade med honom. Efter 6 tikar fick han 27 valpar.

Stjärnan i István Homoki-Nagys naturfilmer, Fickó /Lurkó-Árgus/ representerar en ny blodslinje. Uppfödare och ägare Kálmán Szigethy, Budapest. Han parade 5 tikar, fick 25 valpar.

Dby Gyöz. Hgy. Dárdai Matyi /Harry-Dárdai Zsuzsi/ uppfödare Béla Kerekes, Budapest, ägare Szabolcs Harsányi, Budapest. Hane med utmärkt exteriör, även godkänd pĺ anlagsprovet har hittills parat 4 tikar. Han har 23 valpar efter sig.

Csavargó /Fickó-Leyla/ uppfödadre Pál Szigethy, Gödöllö, äg. Kálmán Szigethy, Budapest. Denna hane parade tvĺ tikar vid fem tillfällen och det blev 29 valpar efter honom.

Édenkerti Csibész /Szolnoki Picki-Muki – Gyöngyi/. Även denna hane som hans far Szolnoki Picki-Muki blivit fullproppad med bioticums sĺ att han blev till och med 2 cm större än sin far, hela 66 cm. Även denna hane är mycket nyttjad. Frĺn 13 april 1961 till 13 januari 1966 har han parat 23 tikar och ökade vizslabestĺndet med 125 valpar.

Jogász /okänd härstamning/ äg. Gyula Paulini, Gyula. Denna hane med okänd härstamning mĺste vara en mycket bra jakthund eftersom jägarna i och kring Gyula parar sina tikar med honom. Han har parat 4 tikar och det finns 20 valpar efter honom.

Dby Gyöz. Hgy. Pisti /Sibriktelepi Pisti-Rita/. Sĺ som jag har hört, denna utmärkt dresserade hane lämnar inte alltid bra valpar. Han har parat 11 tikar, 68 valpar blev det.

Árokparti Morcos /Rex/ /Ö. Hgy. Lengy. Gy. Cacib Csikcsicsói Apród-Kati/ äg. Mártonné Szabó. Denna hane parade 5 tikar, har 17 valpar.

Dby Gyöz. Hegyesdi Erdész-Fickó /Betyár II. – Sibriktelepi Cili/ har väldigt utmärkt jaktförmĺga och är en mycket duktig jakthund. Han har parat 7 tikar, har 50 valpar, hamnade i Italien 1965.

Nagyerdei Adi Bitang /Ripp-Panni/. Uppfödare László Rajnai, Bp., äg. Antal Szabados d.y.,  Bp. Denna hane parade 4 tikar, 24 valpar härstammar frĺn honom.

Anti-Kis Harry /Harry-Szolnoki Kitty/. Uppf. Erzsébet Czinege, Budapest, äg. György Matuska, Solymár. Parat 4 tikar, 17 valpar finns efter honom.

Tormáspusztai Fickó /Lurkó-Vica/ Uppf. András Korecz, Pestszentlörinc, äg. Róbert Kocsis, Pestszentlörinc. Parade 4 tikar, har 15 valpar.

Annavölgyi Szittya /Pacsirtai Bikfic-Zsuzsi II./. Uppf. István Borbély, Bp. äg. Fövárosi Állat- és Növénykert (Budapest Zoo), Bp. Parade samma tik tre gĺnger, fick 20 valpar.

Egerhegyi Bicskás /Ö. Hgy. Lengy. Gy. Cacib Csikcsicsói Apród – Divat-Tücsök/ Uppf o äg. Gusztáv Rudlof, Eger. Denna hane har sĺ lĺngt parat 5 tikar och har 51 valpar.

Engedelmes Csitt /Fickó-Leyla/ Uppf. Ferenc Szalai, Dunakeszi, äg. János Papp, Dunakeszi. Parat 5 tikar och har 23 valpar.

Kerekegyházi Dani /Édenkerti Csibész-Kacér/. Uppf. Dr. Endre Király, Budapest, äg. István Kisházi, Szentendre, Lajos-forrás. Parat 7 tikar, har 41 valpar.

Zagyvaparti Bitang /Csavargó-Diva/ Uppf. Pál Szigethy, Selyp, äg. Zsigmond Párkányi, Tiszaszederkény. Parat 6 tikar, 27 valpar.

Virányosi Pufi Fickó /Ögy. Hgy. Lengy. Gyöz. Cacib Csikcsicsói Apród-Csolnoki Lux/ Uppf. Géza Paulovits, Budapest, äg. Károly Zodoma, Györ. Parat 5 tikar, har 26 valpar.

Mátai Bohóc /Dgy. Pisti-Dárdai Cili/ Uppf. Miklós Farkasházi, Hortobágy, äg. Fövárosi Állat- és Növénykert (Budapest Zoo), Budapest. Parat 5 tikar, har 17 valpar.

HPJ Derecskei Pandúr Puschi /Tószegi Durcás-Szamosi Dáma Gina/ Uppf. István Drevenka, Bp. äg. György Boros, Újpest. Parat 3 tikar, har 15 valpar.

HPJ HDGy. Borvidéki Nimród /Ö.Hgy. Lengy. Gyöz. Cacib Csikcsicsó Apród-Árokparti Dáma/ parat 2 tikar. Blev 13 valpar. Jag har sett en av kullarna, underbara 5 hanar, 1 tik.

HPJ Hgy. Fajtája legjobbja, Cacib Nótás /Édenkerti Csibész-Csibi Böske/ Uppf./äg. József Vasas, Miskolc-Tapolca, Har inte parat än.

De bästa tikarna som själva eller deras avkommor erövrade vinnartitlar:

Vinnare Vlada, Uppf. dr. Alajos Gestettner, äg. István Drevenka, Pestszentlörinc /Fickó-Cánki Kacér/ hade 12 valpar.

Cánki Sári /Fickó HPJ, Hgy. Cánki Kacér/ hade 4 valpar.

Gyöztes/Vinnare Cánki Kacér /Zsivány-Kati/ Uppf. Alajos Gestettner, Pestszentlörinc. Hade 8 valpar.

Gyöztes/Vinnare Bözse /Gyöztes Puschi-Gyöztes Vlada/ Uppf. och äg. István Drevenka, Pestszentlörinc. Hade 5 valpar.

Kati-Jutka /Gy. Puschi-Panni/ Uppf. Gyula Hess, Budapest. äg. Jánosné Jung, Budapest. Hade 13 valpar.

Dorka /Gy. Puschi-Gy. Vlada/ Uppf. István Drevenka, Pestszentlörinc, äg. Béla Kerekes, Újpest. Hade 16 valpar.

Szolnoki Kitty /Pisti-Tündér Lidi/ Uppf. och äg. Erzsébet Czinege, Budapest. 19 valpar.

Gy./Vinnare Dárdai Zsuzsi /Gy. Fickó-Dorka/ Uppf. och äg. Béla Kerekes, Újpest. Hade 18 valpar, de flesta hamnade utomlands.

Hargitai Réka /Néró-Zsazsa/ äg. Lidia Kéri. Hade 18 valpar.

Dárdai Vica /Gy. Betyár-Dorka/ Uppf. och äg. Béla Kerekes. Hade 23 valpar.

Hgy./Hungaria Vinnare Hargitai Ancsa /Hgy. Betyár-Hargitai Réka/ uppf. Lidia Kéri, Budapest. 18 valpar.

Hgy./Hungaria Vinnare Dorka /Ögy. Betyár-Plutó/ Uppf. Zsigmond Virág, Pestszentlörinc. Den här tiken har Végvári Betyár och Ögy. Champion Niki blod. Hade 16 valpar.

Sibriktelepi Cili /Aba Betya-Dárdai Bori/ Uppf. och äg. József Farkas, Budapest. Merparten av hennes valpar hamnade i Grekland. Hon hade 14 valpar.

Sibriktelepi Miss /Csibész-Fruzsi/ Uppf. József Farkas, äg. Antal Gmeiner, Esztergomtábor. Hade 16 valpar.

Hgy./Hungaria Vinnare Divat Tücsök /Fickó-Leyla/ Uppf. Ferenc Szalai, Dunakeszi. Äg. Gusztáv Rudlov, Eger. Hade 21 valpar.

Sibriktelepi Bori /Sibriktelepi Aba Betya-Dárdai Bori/ Uppf. József Farkas, Budapest, äg. Iván Kisházi, Szentendre. Hade 11 valpar. Hon blev en av de grundande tikarna i Lajos-forrási Kennel.

Zsóka-Mici /Harry-Mici/ Uppf. Erzsébet Czinege, Budapest, äg. Gézáné Szigethy, Budapest. Hade 16 valpar.

Tardosi Cili-Ara /Szolnoki Picki Muki-Dgy. Csikcsicsói Ara Nóra/ Uppf. Lajos Dudás, Budapest, äg. Sándor Miklós, Budakeszi. Fick 21 valpar.

Högyészi Szimat /Csavargó-Dorka/ Uppf. Kornél Kiss, Högyész, äg. Sándor Berek, Tengelic. Fick 22 valpar.

Csolnoki Lux /Báró Caró-Lady/ Uppf. András Heltai, Budapest. Äg. Géza Paulovits, Bp. Hon fick 20 valpar efter Csikcsicsói Apród.

Diva /Fickó-Leyla/ Uppf. Pál Szigethy, Selyp, äg. Kálmán Szigethy, Budapest. Fick 26 valpar efter Csavargó.

Högyészi Szilvia Zsóka /Csavargó-Dorka/ Uppf. Kornél Kiss, Högyész, äg. Fövárosi Állat- és Növényker. Hade 20 valpar.

Szamosi Dáma-Gina /Csikcsicsói Apród-Csibi/ Uppf. Lajos Szinák, Budapest, äg. István Drevenka, Pestszentlörinc. Fick 22 valpar.

Jakabhegyi Linda /Peti-Hévizi Bori/ Uppf. János Szurka, Pécs, äg. Ádám Gép, Pécs. Fick 8 valpar.

Dgy./Derby Vinnare HDJ Tardosi Pletyka /Hegyesdi Erdész Fickó-Tardosi Lili/ Uppf. Lajos Dudás, Kispest. Äg. György Jelenka, Miskolc-Tapolca. Har inte fĺtt valpar än.

HPJ. Hdgy. Hgy. Cseh Champion Pasaréti Panni /Csikcsicsói Apród-Dorka/ Uppf o äg. György Wossala, Budapest. Har inte haft valpar än.

Hgy./Hungaria Vinnare Lotti /Zsivány-Högyész Szimat/ Uppf. Sándor Berek, Tengelic. äg. Bertalan Berdók, Bátaszék. Har inte haft valpar än.

Cacib Ujvárosi Dóra-Pletyka /Bodrogközi Ádáz-Szidi/ Uppf. Dr. Ferenc Saád, Miskolc, äg. GyörgyJelenka, Miskolc-Tapolca. Hon har haft 7 valpar till dags dato.

Hdgy./Hungaria Derby Vinnare Fábiánsebestyéni Fruska-Kati /Édenkerti Csibész-Kati/ Uppf. Jenö Kába, Budapest, äg. László Pauliny, Budapest. 1 kull, 2 valpar.

HPJ Magyarkuti Tünde /Édenkerti Csibész-Mezöfalvi Lady/ Uppf. Gusztávné Szabó, Budapest. äg. Dezsö Rigó, Budapest. Tiken är ung än.

För att utveckla avelsarbetet saknas tävlingar. Vi har inte haft en tävling pĺ 10 ĺr. Sĺ tikägarna hade ingenting att gĺ efter när de valde avelshane. Mĺnga hanar som hade mcket bra förfäder sĺ som frĺn kennlarna Végvári och Leányvári, Szikra/Kittenberger/, Miki/Lassányi/, Sabaria, Vácdukai, Kaposfüredi, Hévizi, Sashegyi, Palóc användes aldrig och blev för gamla och dog utan avkommor. Som motsatts fanns det hanhundsägare med hanhundar som inte hade nĺgra meriter, inte motsvarade vizslan varken med utseendet eller jaktegenskaperna och ägarna lyckades ändĺ skaffa för mĺnga tikar för parning.

Det här ĺret kommer föreningen att anordna tävlingar i alla län, de 3 första placerade hundarna pĺ länsmästerkapen ska sedan tävla i den nationella tävlingen, pĺ sĺ vis kommer mĺnga hanar bli använda som avelshanar, dĺ kan vi minska även problemen med avstĺndet mellan passande individer inom landet.

Vi försöker tvinga de ägarna som inte jagar att jaktutbilda sina hundar eller lĺta dem bli utbildade och föreningen kommer även att hjälpa till med att jaga in vizslorna, för att ĺterigen lyfta vizslaaveln med naturlig selektion till samma höga nivĺ den var förr. Föreningens mĺl vore att stambokföra valpar efter injagade föräldrar, dvs sĺdana som har jaktprovsmerit. Detta kan vi nĺ pĺ 3 ĺr och sedan fortsätta med den metoden utan problem.

Jag ska även nämna ägarna till de kennlarna vilka fanns före kriget, ifall ni kan hitta nĺgra av dessa hundar i kanadensiska vizslorna stamtavla, dĺ vet ni var blodslinjerna härstammar frĺn.

1-2.      Végvári eller Leányvári Kennel, äg. Bába Károly, Battonya. Ändringen av kennelnamnet beror pĺ ändringen av bostadsort. Kenneln upphörde när ägaren dog.

3.      Kaposfüredi Kennel, äg. Polgár Kálmán, Kaposvár. Upphört när ägaren dog.

4.      Szikra och Szidi avkommor utan kennelnamn. Ägare Kittenberger Kálmán, Nagymaros. Kenneln upphörde efter ägarens död.

5.      Böngér och Miki avkommor utan kennelnamn. Ägare Lassányi József, Debrecen. Kenneln upphörde efter ägarens död.

6.      Vácdukai Kennel. Ägare greve Serényi Miklós, Vácduka. Ägaren flyttade utomlands.

7.      Sabaria Kennel. Ägare Lékai Lingbauer Albin, Szombathely. Ägaren dog, aveln upphörde.

8.      Sashegyi Kennel. Ägare Kende Mihály, Budapest. Kennelns samtliga hundar omkom vid belägringen av Budapest.

9.      Hévizi Kennel. Ägare prins Festetich herresäte, Keszthely-Héviz. Herresäten upphörde, dess ägare flyttade utomlands. Vizslorna blev bortförda av personalen.

10. Palóc Kennel. Ägare Dús Jenö, Buffaló USA. Han omkom i en bilolycka, hans hundar ärvdes av hans son.

 

Original brevet