VAV szabályok

Vizslák, retrieverek, fürjész ebek és kajtató ebek vadászati alkalmassági vizsgája VAV

 

Általános rendelkezések

A vizsgát egy nap alatt kell teljesiteni. Minden elhozási feladatot külön kell értékelni, bármelyik megtagadása kizárást von maga után.

Ki kell zárni a vizsgán azt a kutyát, melyik:

  • Annyira fegyelmezetlen, hogy azzal a vadásztot zavarja;
  • Lövésfélö, ideggyenge, agressziv;
  • Vadüzö, amely nem hivható vissza, és ezzel zavarja a vadászatot;
  • Nem hozza el a lött vadat;
  • A vadat kikezdi, elássa.

A kutya sikeresen teljesiti a vizsgát, ha a megszerezhetö pontszámnak legalább az 50%-át eléri. A VAV feladatainak teljesitése jó alapot ad arra, hogy a vadászat rendjének megfeleljen, ezért a vizsgán szigorúan kell birálni a fegyelmet és a kutya lövés utáni munkáját.

Vizsgakövetelmények, birálati szempontok

      1.       Viselkedés löálláson (Értékszám: 3)

  A kutyának a löálláson álló vadász mellett vagy a vadász elött kell feküdni, ülni, vagy állni. A hajtás zajára és a lövésekre nyugodtan kell maradnia; az esö vadért csak parancsra mehet el. A vizsgán a vizsgázók egymástól 15-20 méterre állnak, kutyájuk mellett. A hajtást a gyakorlati vadászthoz kell közeliteni. Minden kutya elött egy lövést kell leadni. Azt a kutyát, mely ideggyenge, lövésfélö, s ezzel a vadásztot zavarja, a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás: ha a kutya láb mellett (póráz nélkül) hasal, ül vagy áll, sem lövésre, sem vadkelésre nem hagyja el a helyét, csak parancsra.

2.       Láb mellett követés vonalhajtásban (Értékszám: 3)

Vadászat közben a kutyának gyakran nem kell keresnie; ilyenkor a vezetöje lába mellett haladhat, annak sebességét és mozgását követve, s onnan csak parancsra mehet el. Vizsgán a rendezö vonalba állitja a vizsgázókat, és vonalhajtásban inditja el öket. A kutya láb mellett menjen; néhány métert mehet elöre, vagy hátra is maradhat. Hajtás közben a vizsgázó vagy a kisérövadász lövést ad le. A biró utasitására a kutyát elöre, irányba kell küldeni, majd visszahivni.

Szabályos végrehajtás: ha a kutya láb mellett, vezetöjének sebességének megfelelöen halad; lövésre onnan ne távolodjék el, parancsra menjen elöre, és visszahivható legyen.

3.       Behivás, visszahivás, megállithatóság (Értékszám: 6)

Keresés közben a kutya megszokott jelre (sipra, hangra) azonnal reagáljon, és jöjjön vissza vezetöjéhez. Azt a kutyát, melynek fegyelmezetlensége olyan mérvü, hogy azzal a vadászatot zavarja, azt a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás: ha a kutya sip- vagy füttyjelre azonnal reagál, és visszajön vezetöjéhez, vagy megállva várja a további parancsot.

4.       Viselkedés lövésre (Értékszám: 3)

Minden olyan feladatnál, ahol elhangzik, de föleg kereséskor kell elbirálni és minösiteni a kutya lövésre történö viselkedését. Ha keresés közben a kutya olyan félelmet mutat a lövésre, hogy lövés után a munkát nem folytatja, vagy elmenekül, vagy nem akar visszamenni a vezetöjéhez, a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás: lövésre a kutya hasaljon, üljön, vagy álljon meg és további parancsig maradjon helyben, vagy folytassa a keresést.

5.       Viselkedés vadkeléskor (Értékszám: 3)

A vadászatot leginkább az a kutya zavarja, amelyik minden felkelö vad után elrohan. Vadkeléskor a kutyának nem szabad beugrani, hanem a vezetö parancsára meg kell állnia, helyben maradnia a következö parancsig, vagy folytatnia kell a keresést; ha mégis beugrik, visszahivható kell, hogy legyen. Azt a kutyát, mely vadat üz, nem hivható vissza s ezzel a vadászatot zavarja, a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás: ha vadkelésre a kutya hasal, de legalább helyben marad, és nem üldözi a kelö vadat.

6.       Keresés vadászaton (Értékszám: 5)

Vizsgán az adatott terepnek megfelelöen kerestessünk a kutyával. Lehetöleg 30-40 cm magas növényzettel boritott terepen biráljunk (legelö, lucernás stb). A feladatnál azt kell étékelni és birálni, hogy a terephez és változásokhoz – árok, bokrok, stb. – hogyan alkalmazkozik a kutya keresése azért, hogy a vezetöje lövéshez jusson.

Szabályos végrehajtás: ha a kutya keresésére az önálló munka és a találni akarás jellemzö s mozgásában nyomon követhetö a terephez való alkalmazkodás és vezetöjének lövéshez juttatása.

7.       Együttmüködés a vezetövel, irányithatóság (Értékszám: 4)

Birálandó, hogy a kutya a vizsga során mennyire figyel vezetöjére, együtt vadászik e vele, vagy csak ösztöneit követi. A vizsga alatt ugyancsak birálni kell a kutya irányithatóságát is. Azt a kutyát, amelyik nem hozza el a lött vadat, a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás: ha a kutyának a vezetöjével való kapcsolattartása érzékelhetö. A keresési és elhozási feladatok során irányitható, a vezetö által adott parancsszavakra, kar- és sipjelekre adott válaszreakciója megfelelö és egyértelmü.

8.       A vad jelzése, utánhúzás (fajtára jellemzö módon) Értékszám: 4)

Ezt a feladatot is keresés közben kell birálni. Ha a kutya keresés közben megérzi a vad szagát, azt viselkedésével, mozgásával jelezze. Lassan húzzon a meglapuló vadra és azt szilárdan állva jelezze. Hiba, ha jó széllel, jelzés nélkül ”belerohan” a vadba, és azt felveri, vagy a kutya áll, és közben a vad elgyalogol.

Szabályos végrehajtás: ha a kutya jelzi a vadat, és azt a vezetöje (esetleg külön parancsra, lötávolságon belül a kutya) mozditja ki. A kutya elöl gyalogló vadat utánhúzással követi, és azt fajtájának megfelelöen jelzi.

9.       Sebzett vad megkeresése csapán (Értékszám: 6)

A fácánt kb 150 méterre kell elhúzni úgy, hogy közben egy tompaszögü törést készitünk. A csapa indulási helyét néhány kitépett hasi tollal jelezzük; a végén otthagyjuk az elhúzott fácánt, azt elrejteni nem szabad. Nyilt terepen a csapa készitöje jó széllel, nagy ivben térjen vissza, fedett terepen hagyja a fácánt a csapa végén, majd továbbmegy és elrejtözik úgy, hogy lássa, amikor a kutya a vadhoz ér. A vonszalékot hát- vagy oldalszéllel húzzuk! A kutya a csapa húzását nem láthatja! Ezután a biró megmutatja a csapa kiindulási helyét; a vezetö a kutyáját 10-15 méteren keresztül követheti pórázon, majd ott szabadon engedi. A csapát a kutyának önállóan kell kidolgoznia, a megtalált vadat tépés, rágás nélkül fel kell vennie, és a vezetöjéhez kell vinnie. Azt a kutyát, amelyik a vadat kikezdi, elássa, ezzel a vadászat eredményességét rontja, a vizsgából ki kell zárni.

Szabályos végrehajtás:

·         Ha a csapáról letér, de arra önállóan visszatér, nem tekinthetö hibának;

·         Ha a csapáról letér, és nem tér vissza hozzá, még kétszer inditható;

·         Ha a kutya nem jut el a vadig, vagy a vadat nem veszi fel, és nem hozza a vezetöjéhez, a feladatot nem teljesitette.

10.    Lött vad megkeresése légszimattal (Értékszám: 5)

Fedett, de átlátható terepen kihelyezünk egy darab lött nyulat, és a kutyával széllel szemben megkerestetjük és elhozatjuk. A vezetö irányithatja a kutyáját, de minél kevesebb paranccsal. Azt a kutyát, amelyik a vadat kikezdi, elássa, ezzel a vadászat eredményességét rontja, a vizsgából ki kell zárni.

Keresési idö: 5 perc

Szabályos végrehajtás: birálandó a kutya igyekezete a vad megtalálására, orrhasználata és a vad elhozása. Ha a vadat nem hozza el, a feladatot nem teljesitette.

11.    Lött vizivad elhozása mélyvizböl (Értékszám: 4)

Olyan, lehetöleg vizinövényzettel ritkán boritott vizfelületen vizgáztassunk, ahonnan a kutyának úszva kell a bedobott kacsát kihozni és vezetöjéhez vinni. A kutya ne lássa a kacsa bedobását, lehetöleg légszimattal keresse meg és hozza ki. A vezetö irányithatja kutyáját. Ha a kutya partra érve fogást igazit, nem hiba, de ha gyömöszöli, megrágja, játszik a vaddal, az hibának számit.

Keresési idö: 5 perc

Szabályos végrehajtás: ha a parancsra keresni indul, felveszi a kacsát és a vezetöjéhez érve átadja.